Advokat i Odense

Vi holder et højt fagligt niveau som advokater. Vi har speciale indenfor flere juridiske områder, hvor vi tilbyder særlig høj ekspertise. Vi er specialiserede indenfor enkelte dele af juraen, så vi altid kan tilbyde den bedste ydelse for vores kunder. Som advokater i Odense har vi omfattende juridiske kompetencer, men vi tilstræber ikke at tilbyde juridisk assistance indenfor alle områder. I stedet er det vores ambition at være blandt de bedste indenfor de dele af juraen, vi er særligt specialiserede i at klare. Vi har særlig ekspertise indenfor især følgende områder:

  • Ejendomshandler
  • Dødsbobehandling
  • Entrepriseret
  • Personskadeerstatning
  • Retssager
  • Testamenter og ægtepagter

Boligadvokat

Ved køb af bolig er det altid tilrådeligt at have en lokal boligadvokat i Odense, der repræsenterer dig som køber. Vores særlige ekspertise indenfor ejendomshandel kommer dig til gavn, så du kan føle dig tryg ved, at alt klares ifølge gældende regler. Vi er naturligvis uvildige og varetager kun dine interesser som køber. Vi har en fast lav pris på 6.900 kr. for bolighandel, hvad enten det gælder hus eller lejlighed.

Dødsbobehandling

Vi påtager os alt juridisk arbejde i forbindelse med dødsbobehandling. Vi har stor erfaring indenfor området, så du trygt kan lade os håndtere det hele. Ved dødsfald letter det fordelingen af arv mellem de efterladte at lade en advokat klare det juridiske. På den måde kan konflikter undgås. Vi sikrer, at alt papirarbejdet ordnes korrekt. Vi ordner sager i forhold til skifteret og Skat, vi assisterer eventuelt ved salg af boets aktiver, for eksempel fast ejendom, vi behandler testamenter, med mere og dødsbo som bobestyrer. Du kan også læse mere her. Vi har også en infoside der omhandler privat skifte.

Entrepriseret

Indenfor entrepriseret hjælper vi bygherrer, entreprenører og håndværksvirksomheder. Vi varetager naturligvis altid kun én part ad gangen i sager angående tvister. Vi påtager os mange typer af sager indenfor entrepriseret, hvor vi har stor erfaring. Vi udformer entreprisekontrakter, og vi tilbyder at føre retssager. Vi indbringer tillige sager for Voldgiftsnævnet.

Personskadeerstatning

Som erstatningsadvokater har vi stor erfaring, og vi assisterer skadelidte på en række områder. Er du kommet ud for en ulykke, eksempelvis en trafikulykke, er det svært at håndtere en sag med forsikringsselskabet. Som skadelidt er man fysisk og psykisk svækket, hvilket gør det vanskeligt at forhandle med forsikringsselskabet. Desuden søger mange forsikringsselskaber at udbetale mindst mulig erstatning. Som erstatningsadvokat giver vi dig bistand og opnår højst mulig erstatning til dig.

Retssager

Vi påtager os mange slags retssager, og vi har møderet for en del retter, så vi kan tage sager med stor ekspertise og erfaring. Vi rådgiver i forbindelse med retssager, så du får et godt grundlag for at vurdere, om du vil indbringe sagen til domstolene. Det kan nemlig langtfra altid betale sig at indbringe en sag. Selvom du føler dig sikker på at vinde sagen, er det ikke altid, det bliver til din økonomiske fordel, fordi der ofte er omkostninger for dig alligevel, også selvom du opnår medhold.

Testamenter og ægtepagter

Vi udformer testamenter og ægtepagter. Det kan være en fordel at få et testamente, fordi det sikrer fordeling af arv, så tvister mellem familiemedlemmer undgås. Især i forbindelse med tildeling af forældremyndighed kan det være godt at oprette et såkaldt børnetestamente for at undgå problemer ved en forælders død. Ved en ægtepagt drejer det sig om at fordele værdier ved oprettelse af særeje. Vi udformer både ægtepagter og testamenter af forskellig slags.

Vi ringer dig gerne op!

advokatfirma Odense c